Bialystok, Polonia - future - Beach Pro Tour 2022 - Competition