Giardini Naxos, Italia - future - Beach Pro Tour 2022 - standings.

Migliori realizzatori
Hartles Thomas
Migliori realizzatori
Ceynowa Agata
Migliori attaccanti
Hartles Thomas
Migliori attaccanti
Ceynowa Agata
Migliori Muratori
Hartles Thomas
Migliori Muratori
Ceynowa Agata
Migliori battitori
Hartles Thomas
Migliori battitori
Ceynowa Agata

Advertising