Montpellier, Francia (Maschile) - future - Beach Pro Tour 2022 - standings.

Migliori realizzatori
Takahashi Takumi
Migliori attaccanti
Takahashi Takumi
Migliori Muratori
Takahashi Takumi
Migliori battitori
Takahashi Takumi

Advertising