Elite16 - João Pessoa, BRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Standings

Migliori realizzatori
Nicolai Paolo
143
ITA
Migliori realizzatori
Richard Alexia
126
FRA
Migliori attaccanti
Nicolai Paolo
108
ITA
3
Ahmed Tijan (2) 99
Migliori attaccanti
Seixas de Freitas Barbara
Migliori Muratori
Nicolai Paolo
30
ITA
Migliori Muratori
Silva Ramos Ana Patricia
2
Taryn Kloth (2) 20
3
Chen Xue (1) 19
Migliori battitori
Cottafava Samuele
Migliori battitori
Solberg Salgado Carolina
2
Chen Xue (1) 19
3
Xinyi Xia (2) 17

Advertising