Futures - Seoul, KOR - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Standings

Migliori realizzatori
Shirahata Ami
3
Carly Kan (1) 0
Migliori attaccanti
Shirahata Ami
3
Carly Kan (1) 0
Migliori Muratori
Shirahata Ami
3
Carly Kan (1) 0
Migliori battitori
Shirahata Ami
3
Carly Kan (1) 0

Advertising