Elite16 - Doha, QAT - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition